Det har varit ett sant nöje att se hur vi kan förbättra våra kunders övergripande välbefinnande

Det har varit ett sant nöje att se hur vi kan förbättra våra kunders övergripande välbefinnande

Jag minns speciellt en kunds berättelse mycket bra. Kunden i fråga led av ångest i samband med somnandet, orsakad av sömnlöshet utlöst av stress. Hon kunde inte finna ro för att somna utan läkemedel, trots att själva stressen i hennes liv redan hade lättat. Efter de första behandlingarna berättade kvinnan först hur hennes muskelspänningar hade släppt. Kort därefter hade hon hittat ett mer avkopplat stämningsläge i allmänhet och efter den sjunde behandlingsdagen hade hon somnat varje kväll under en hel vecka utan mediciner.

Jonna Vanhala, sjuksköterska inom området folkhälsa, apoteket Oulun III Hansa Apteekki