Användarvillkor

Leveransvillkor för e-handel

Läs dessutom våra allmänna användarvillkor här.

Läs dessutom vår policy för behandling av personuppgifter här. 

Gäller från 2017-09-15

Allmän information om webbutiken

Produkterna från e-handeln säljs av Neurosonic Sverige AB org.nr 559316-4964. Vi säljer produkter till myndiga personer i Sverige och EU. Produktpriserna inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och porto.

Beställning

Produkterna beställs vanligtvis via Internet på www.neurosonic.se.

Alla beställningar bekräftas via e-post med angivande av beställningspris, leveranskostnader och beställda produkter. För att få en orderbekräftelse måste du ange en e-postadress i samband med beställningen.

Kunden godkänner och förbinder sig till de leveransvillkor som gäller för varje beställning.

Orderbekräftelse

Vi skickar dig en orderbekräftelse via e-post som visar:

  • ordernummer
  • beställda produkter
  • det totala beloppet på fakturan 

Leveranstid

Vi lägger ut produkter varje vardag.

Leveranstider meddelas produkt för produkt på www.neurosonic.se

Leveranssätt och leveranskostnader

Alla våra produkter inkluderar fri frakt om inget annat anges. Vi levererar beställningar som godstransport.

Bytes- och returvillkor

Kunden har 14 dagars bytes- och returrätt enligt den svenska konsumentskyddslagen. Ångerrätten gäller endast oanvända och säljbara produkter i originalförpackning. Kunden är skyldig att betala porto för returneringen.

Inkludera i returneringen följande information:

  • ditt kundnummer, namn, adress och telefonnummer
  • ditt bankkontonummer
  • samt en kopia av orderbekräftelsen från Neurosonics webbutik.

Returneringar ska alltid avtalas separat med vår kundtjänst info@neurosonic.se

Vi tar inte emot returneringar mer än 14 dagar efter leverans. När returneringen har godkänts återbetalas pengarna direkt till ditt konto efter mottagande och bearbetning av återbetalningen.

Problemsituationer under transport och för defekta produkter

Om produkten har tappats bort under transporten, skadats eller fel produkt har levererats till kunden ska kunden omedelbart anmäla felet till info@neurosonic.se eller per post till:

Neurosonic Sverige AB
Skönviksvägen 247
12242 Enskede

Anmälan om felaktig leverans eller defekt produkt ska göras inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Om paketet är skadat i posten ska en reklamation på produkten göras till Posten omedelbart.

Äganderätt

Äganderätten av köpeföremålet övergår från Säljaren till Köparen efter att köpesumman har betalats i sin helhet till Säljaren. 

Säljaren har rätten att ta tillbaka köpeföremålet om Köparen inte fullgör sina skyldigheter avseende betalning av köpesumman eller andra betalningar eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Innan beställning måste kunden läsa respektive leveransvillkor som är i kraft vid köptillfället.

Neurosonic behandlar all kundinformation strikt konfidentiellt. Neurosonic åtar sig att inte lämna ut kunddata till någon tredje part.

Äganderätten till produkterna övergår efter att kunden har betalat för beställningen i sin helhet.

Neurosonic Sverige AB
Org.nr: 559316-4964

Postadress:

Skönviksvägen 247
12242 Enskede
Sverige

Registerinformation

Bekanta dig med register- och sekretesspolicyn.

Neurosonic-garanti

Neurosonic Sverige AB
Skönviksvägen 247, 12242 Enskede

Neurosonic Sverige AB beviljar en tjugofyra (24) månaders garanti för enheten. Garantiperioden räknas från den dag då den första användaren av enheten tar emot produkten. Denna garanti gäller inom Sverige och begränsar inte tillämpligheten av tvingande lagstiftning som gäller i Sverige, såsom konsumentskyddslagen, för försäljning av enheten.

Om produkten är defekt, reparerar Neurosonic Sverige AB eller dess auktoriserade återförsäljare den defekta enheten eller överlämnar en annan enhet till användaren efter eget gottfinnande. Neurosonic Sverige AB ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas av fel. Neurosonic Sverige AB:s garanti eller annat ansvar för defekter gäller inte normalt slitage av enheten eller surfplattan som används som kontroll. Garantin täcker inte heller situationer där (i) felet eller defekten orsakats av användaren, (ii) enheten har använts i strid med instruktionerna, felaktigt eller oaktsamt, (iii) enheten har kopplats till en annan enhet, reparerats eller öppnats eller på annat sätt modifierats eller installerats felaktigt, eller (iv) enheten har sålts vidare av en annan part än konsumenten utan uttryckligt samtycke från Neurosonic Sverige AB och den ursprungliga köparen av enheten att leverera produkten för återförsäljning. Om användaren av enheten vill åberopa garantin som beviljats ​​av Neurosonic Sverige AB, måste användaren visa upp ett läsbart kvitto för enheten. Användaren måste också appellera om ett defekt i enheten under garantiperioden, inom två månader efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.