För en omfattande återhämtning

Neurosonic slappnar effektivt av kroppen. Den neuronala inverkan som ökar återhämtningen baseras på förändringar i det autonoma nervsystemets funktion. Enligt vår kundfeedback är muskelåterhämtning också enkelt och snabbt med hjälp av vibrationer.

Återhämtning är både fysiskt och psykiskt

Vibration har påvisats i studier påskynda återhämtningen. Hjärtfrekvensvariationerna ökar, vilket är ett tydligt tecken på framsteg i kroppslig återhämtning.

Psykisk eller fysisk överansträngning, övertränings- och återhämtningsproblem märks i kroppen som trötthet, smärta, fysisk och psykisk påfrestning, ångest, muskelspänningar, rastlöshet och eventuellt tankeflöde som är svårt att bryta.

Problem relaterade till form och återhämtning är alltid ett tecken på kroppslig stress och en störning i det autonoma nervsystemet och hänger allmänt ihop med en viss grad av störning i insomning och problem med att sova.

Överdriven fysisk träning och relativt lite vila eller enbart mentalt hårt arbete kan orsaka neuronal hyperaktivitet. Denna cykel bör brytas så tidigt som möjligt, eftersom dessa symtom också kräver en längre återhämtningstid om de pågår under en lång tid.

Vad påverkar Neurosonic?

Återhämtning

Det autonoma nervsystemets funktion balanseras, vilket gör återhämtningen mer effektiv. Samtidigt återhämtar sig muskelblodcirkulationen och ämnesomsättningen snabbare.

LÄS MER

Stresslindring

Nervbanorna som är i alert tillstånd lugnar ner sig och det orsakar positiva förändringar i signalsubstansaktiviteten, vilket möjliggör återhämtning.

LÄS MER

Kvaliteten på sömnen

Sömnmekanismerna återställs, vilket gör det lättare att somna, nattliga uppvaknanden minskar och sömnen blir bättre och mer återställande.

LÄS MER

Neurosonic i media