Certifikat

Nyckelflagga

Neurosonic-produkter har tilldelats den finska Nyckelflaggan. Nyckelflaggan är ett registrerat gemenskapsvarumärke. Märket anger att produkten eller tjänsten är tillverkad i Finland och sysselsätter människor i Finland.

Nyckelflaggmärket delas ut av Finlands Arbetarförbund.

Design från Finland

Den senaste medlemmen i vår produktfamilj, Neurosonic Wave, har fått märket Design from Finland. För att få märkningen måste produkten vara finsk, användarorienterad och uppfylla egenskaperna hos professionell design. För att få märkningen måste ett företag också visa att det har uppnått affärsnytta genom en designinvestering.

Märket delas ut av Finlands arbetarförbunds varumärkeskommitté Design from Finland.

UL godkänd

Neurosonic fick UL-godkännande hösten 2019. UL-märket, ett certifikat utfärdat av Underwriters Laboratories, ger Neurosonic Technologies rätt att ta sig in på de amerikanska och kanadensiska marknaderna. Den sökta standarden ställer krav på elektrisk utrustning och komponenter. Det erhållna godkännandet visar att företaget levererar säkra produkter och att de levererade produkternas material och konstruktion är säkra. UL godkännande beviljas av ett amerikanskt test- och certifieringsorgan.