Marknadsföringsregister och dataskyddspolicy

Neurosonic Finland Oy,

Saaristonkatu 1, FI-90100 Uleåborg, Finland

+358 10 201 1610

privacy@neurosonic.fi

Namn på personuppgiftsansvarig

Neurosonic Finland Oy

FO-nummer: 2370999-5

Adress: Saaristonkatu 1,

FI-90100 Uleåborg, Finland

Kommunikation med registret

+358 +358 10 201 1610

privacy@neurosonic.fi

Registrets namn

Neurosonic Finland Oy:s marknadsföringsregister

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Personens kontaktuppgifter som finns i registret används för säljfrämjande ändamål av Neurosonic Finland Oy. Informationen används även för marknadsföring och annan information.

Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll består av nedanstående uppgifter. Beroende på användningen krävs behandling av en del av uppgifterna enligt behov.

• Personens namn

• Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)

• Tilläggsinformation (som personen själv har meddelat, till exempel ett fritt formulerat meddelande eller feedback)

• Annan identifierande information (inklusive personens offentliga IP-adress)

• Spårningsdata (spårningsdata för elektroniska marknadsföringsåtgärder)

• Information om cookies (läs mer om vår cookiepolicy)

Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som har tillhandahållits med individens samtycke, antingen med formulär i webbtjänsten eller vid försäljnings- och presentationsevenemang, och data som samlas in respektive samlas in automatiskt av webbtjänsten som stöd för analyser och utveckling av webbtjänsten.

Bearbetning, utlämnande och lagring av data

Uppgifterna behandlas inom och utanför EU och EES. Uppgifterna lämnas inte ut för användning av någon annan än Neurosonic Finland Oy. Uppgifterna kommer att bevaras så länge kundrelationen kan anses vara giltig och under en rimlig tid efter att kundrelationen har avslutats.

Registrets säkerhetsprinciper

Uppgifterna som finns i registret förvaras i skyddade miljöer enligt Electronic Communications Privacy Act.

Rätt att granska och rätta uppgifterna

Varje person som skickar in sina uppgifter till registret har rätt att granska uppgifterna om sig själv som finns lagrade i registret och att få dem rättade. Begäran om rättelse av uppgifterna skickas via e-post till kontaktens e-postadress. Som standard adresseras begäran till de personuppgifter som är bifogade avsändarens e-postadress, såvida inte personen som skickar begäran identifieras på annat sätt.

Andra rättigheter i fråga om behandling av personuppgifter

En person har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter som rör honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning, annan direkt marknadsföring eller marknads- och opinionsundersökningsändamål. Om en person vill förbjuda sådana åtgärder kan han eller hon göra detta genom att kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post.