Hälsofördelar baserade på forskningsbevis

Omfattande forskningsdata stödjer de positiva effekterna av vibrationer på ämnesomsättning och hälsa, såväl som potentiella användningsområden för att minska effekterna av stress, förbättra sömnkvaliteten och främja holistisk återhämtning och hälsa. Forskningsbevisen stöds också av den feedback våra tusentals nöjda kunder har gett och som har samlats in sedan 2011.

Lite historia och blicken mot framtiden

eurosonic har funnits på marknaden, tillgängligt för våra kunder, sedan 2011. Under över ett decennium har vi samlat in feedback från tusentals kunder och de bevisar de positiva effekterna av vibrationer när det gäller sömnkvalitet, smärtlindring, förbättrad återhämtning och stresslindring. Förutom subjektiva kundupplevelser har vår teknologi fått starka vetenskapliga bevis från flera studier som ständigt genomförs för att förbättra kvaliteten på våra produkter och för att förbättra inverkan på hälsan.

Sömn, stresshantering och återhämtning är globala intressen och megatrender inom välbefinnande. Uppmärksamheten de har fått har lett till att man har forskat i effekterna av vibrationsterapi på hälsa och välbefinnande. Vi tror att vibrationsterapi kommer att bli nästa stora hälsofrämjare. Därför vill vi presentera de studier som stöder vår syn på vad vi rekommenderar att du använder Neurosonic-metoden till för att främja din egen hälsa och ditt välbefinnande.

Hur fungerar Neurosonic?

Neurosonics avslappningsenheter producerar mycket lågfrekventa vibrationer som har en lugnande effekt på det autonoma nervsystemet. Det leder kroppen till ett tillstånd som liknar meditation, som lindrar stress, förbättrar återhämtning och återställer hälsosamma sömnmekanismer. Olika effekter i olika kraft- och frekvensområden uppnås: Till exempel hjälper avslappnande och återställande program en idrottare eller en stressad person att återhämta sig snabbare, och aktiverande program ökar vakenheten och förbereder kroppen för framtida prestationer.

Neurosonic för lindrande av sömnstörningar

En studie utförd av sömnforskaren Markku Partinen vid Helsingfors sömnklinik (2013) om effekterna av neurosonisk lågfrekvent behandling på sömnkvaliteten hos patienter med primär sömnlöshet användes för att identifiera sömnstörningar hos 16 personer med hjälp av en slumpmässigt kontrollerad studie. Sömnaktigrafi-mätningar visade en signifikant minskning av sömnrörelser, vilket korrelerade direkt med djupare sömn. Signifikanta förändringar i ångest och ångesttillstånd som avsevärt kan störa sömnen hittades också i de studierelaterade undersökningarna. 70 % av försökspersonerna fick hjälp efter fem behandlingar, vilket minskade ångest, tvångssyndrom och ångest avsevärt.

Heli Haapaniemis forskning (2013) fokuserade på effekterna av Neurosonic-metoden vid behandling av stress och sömnstörningar. Studien baserades på behandlingsserier med Neurosonics fåtöljer, bedömning av subjektiva känningar och biosignalmätningar för att mäta hjärtelektrisk aktivitet (EEG, EMG och EKG). Utifrån forskningsdata kan man konstatera att metoden påverkade det autonoma nervsystemets funktion genom att öka aktiviteten hos den parasympatiska, återhämtningsfrämjande delen av det autonoma nervsystemet. Detta framgick också av resultat av hjärtfrekvensvariationer, som visade att försökspersonerna var mer avslappnade efter studieperioden än tidigare.

Neurosonic som en främjare för återhämtning

En studie utförd av Veera Ikonen (2013) undersökte de akuta effekterna av Neurosonic lågfrekvensmetoden på fysiologiska och subjektiva återhämtningsvariabler. Studien mätte de omedelbara effekterna av Neurosonic-metoden efter träning på vilopuls, pulsvariation, blodmjölksyra, återhämtning och sömnkvaliteten nästa natt. Sammanfattningsvis verkar en enstaka behandling med Neurosonic ha en positiv effekt på aktiveringen av nervsystemet samt på återhämtningen från fysisk träning.

Vibrationer påverkar immunförsvaret och minskar inflammationer

Det finns preliminära studier på att helkroppsvibrationer minskar inflammation i tarmen och uppnår samma typer av metabola fördelar som träning. Enligt en studie ökar både träning och vibrationer muskelmassa och insulinkänslighet, särskilt hos överviktiga individer. Helkroppsvibrationer påverkar också immunförsvaret och ökar mängden cytokiner som minskar inflammation. Det finns alltså forskningsbelägg för att ångest bland annat delvis kan bero på fel mikrobiell stam i tarmen och att balanserad mikrobiell aktivitet i tarmen kan lindra bland annat negativa stressreaktioner.

Enligt studien främjar vibrationer även glukostolerans samt njurfunktion, vilket resulterar i en minskning av inflammatoriska faktorer och en minskning av perifer neuropati. Vibrationer verkar också ha en effekt på kroppssammansättning, bentäthet och mängden fett i kroppen.

Allt tyder alltså enligt studier och kundfeedback på att inflammatoriska tillstånd i tarm och muskler minskar tack vare effekterna av vibrationer. Samtidigt höjs immunitetsnivån i kroppen, vilket har positiva effekter vid förebyggande och behandling av flera sjukdomar, såsom MS, Alzheimers, Parkinsons och fibromyalgi.

Neurosonic är inte en medicinteknisk produkt

Även om det redan finns rikligt med forskningsbevis och subjektiva kundupplevelser om de förebyggande och botande effekterna av vibrationsbehandlingar, är Neurosonic inte en medicinteknisk produkt. Processen pågår dock och nya forskningsdata samt kundupplevelser samlas hela tiden.

Vi vill dock betona att Neurosonic inte ersätter medicinsk behandling som ordinerats av en läkare, och inte heller eliminerar den verkliga grundorsaken till muskel- och skelettbesvär. Neurosonic kan dock mycket väl fungera som en form av stöd utöver medicinska behandlingar, till exempel för att förbättra sömnkvaliteten. Även om ämnet ännu inte har studerats för Neurosonics del, har vi också en mängd information av våra kunder om Neurosonics effekt på ämnesomsättningen och blodcirkulationen.

Vad påverkar Neurosonic?

Återhämtning

Det autonoma nervsystemets funktion balanseras, vilket gör återhämtningen mer effektiv. Samtidigt återhämtar sig muskelblodcirkulationen och ämnesomsättningen snabbare.

LÄS MER

Stresslindring

Nervbanorna som är i alert tillstånd lugnar ner sig och det orsakar positiva förändringar i signalsubstansaktiviteten, vilket möjliggör återhämtning.

LÄS MER

Kvaliteten på sömnen

Sömnmekanismerna återställs, vilket gör det lättare att somna, nattliga uppvaknanden minskar och sömnen blir bättre och mer återställande.

LÄS MER

Vi låter upplevelserna tala för sig själva

Varje dag får vi höra hur Neurosonic har hjälpt våra kunder att må bättre. Tacket har varit imponerande. Se hur flera liv har fått en ny riktning.

UPPLEVELSER