Neurosonic SE

Hälsofördelar enligt forskning

Omfattande forskningsrön stödjer de positiva effekterna av vibration på ämnesomsättningen och hälsan, liksom även möjliga användningar av vibration för att minska verkningarna av stress, förbättra sömnkvaliteten samt främja återhämtning och hälsa i allmänhet. Forskningsrönen stöds också av de tusentals nöjda kunder och deras feedback som samlats in sedan 2011.

Lite historia och en blick mot framtiden

Neurosonic har funnits på marknaden, tillgänglig för våra kunder, sedan 2011. I nästan tio års tid har tusentals kunder i sin feedback vittnat om de positiva effekterna av vibration för sömnkvaliteten, smärtlindringen, en bättre återhämtning och stresslindringen. Förutom subjektiva kunderfarenheter har ett antal studier, som kontinuerligt genomförs för att förbättra kvaliteten på våra produkter och deras hälsoeffekter, gett starka vetenskapliga bevis för vår teknik.

Sömn, stresshantering och återhämtning är globala intressen och megatrender inom välbefinnandeområdet. Uppmärksamheten de har fått har lett till att forskningen har upptäckt effekterna av vibrationsbehandling för hälsan och välbefinnandet. Vi tror att vibrationsbehandling kommer att vara nästa stora fenomen inom hälsofrämjande. Därför vill vi presentera studierna mot bakgrund av varför vi rekommenderar Neurosonic-metoden för dig, för att främja din hälsa och ditt välbefinnande.

Hur fungerar Neurosonic?

Neurosonics avslappningsenheter genererar lågfrekventa vibrationer som har en lugnande effekt på det autonoma nervsystemet. Vibrationerna guidar kroppen till ett meditationsliknande tillstånd som lindrar stress, förbättrar återhämtningen och återställer sunda sömnmekanismer. Olika effekt- och frekvensområden ger olika verkningar: avslappnings- och återhämtningsprogrammen till exempel hjälper idrottare eller personer som lider av stress att återhämta sig snabbare och aktiveringsprogrammen stimulerar och förbereder kroppen för framtida prestationer.

Neurosonic i lindrandet av sömnstörningar

I en undersökning som utfördes av sömnforskare Markku Partinen vid Helsinki Sleep Clinic (2013) undersöktes i 16 randomiserade jämförande studier effekterna av Neurosonic-lågfrekvensbehandling på sömnkvaliteten hos patienter med primär sömnlöshet. Mätningarna med en rörelsemätare (aktigrafi) visade en signifikant minskning av rörelserna under sömnen, vilket direkt korrelerade med en djupare sömn. I undersökningarna i anslutning till studierna konstaterades även betydande förändringar i ångestnivå och ångesttillstånd som kan ha betydlig negativ inverkan på sömnen. 70 procent av försökspersonerna gavs fem behandlingar, vilka signifikant minskade ångest och tvångssyndrom.

I Heli Haapaniemis undersökning (2013) låg fokus på effekterna av Neurosonic-metoden i behandlingen av stress och sömnstörningar. Undersökningen baserades på behandlingsserier i Neurosonic-fåtöljen, bedömning av de subjektiva upplevelserna och biosignalmätningar av den hjärt-elektriska aktiviteten (EEG, EMG och EKG). Baserat på undersökningsdata kan det konstateras att metoden påverkade det autonoma nervsystemets funktion genom att öka aktiviteten hos den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet som främjar återhämtningen. Också mätningar av hjärtfrekvensvariationerna visade detta, vilket indikerade att försökspersonerna var mer avslappnade efter undersökningsperioden än före den.

Neurosonic i hälsofrämjandet

En undersökning som utfördes av Veera Ikonen (2013) studerade de omedelbara effekterna av Neurosonic-lågfrekvensmetoden på fysiologiska och subjektiva återhämtningsvariabler. I undersökningen mättes Neurosonic-metodens omedelbara effekter efter träning på vilopulsen, variationer i hjärtfrekvensen, mjölksyra i blodet, känslan av återhämtning och sömnens kvalitet följande natt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en enda behandling med Neurosonic verkar ha en positiv effekt på aktiveringen av nervsystemet och på återhämtningen från träningen.

Neurosonic hjälper i att lindra och hantera stress

Ur fysiologiskt perspektiv innebär stress förhöjd vaksamhet i kroppen där den sympatiska aktiviteten i det icke-viljestyrda (autonoma) nervsystemet är dominerande. Kroppens stressreaktion framkallar en så kallad flykt- och kamprespons som ökar kroppens energiintag och höjer den fysiska prestationsförmågan. Effekterna av detta återspeglas till exempel i att hjärtfrekvensen, blodtrycket, blodsockret och andningsfrekvensen ökar. Dessa reaktioner är kortvariga och lämpliga för hantering av kortvarig stress.

Motparten till det sympatiska nervsystemet, som höjer vaksamheten, är det parasympatiska nervsystemet, som stöder återhämtningen. Huvudomkopplaren mellan dessa är vagusnerven. Den förbinder hjärnstammen med alla vitala organ i kroppen, såsom hjärtat, lungorna och tarmarna, och påverkar således hälsan på ett omfattande sätt. Aktivering av vagusnerven hjälper till att minska stress, ångest och inflammation genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Även om vagusnerven är en del av det icke-viljestyrda autonoma nervsystemet, kan dess funktion bland annat aktiveras genom andning och vibration. Dessa påverkar signalsubstanserna i hjärnan genom vagusnerven och sänker faktorerna som upprätthåller stresstillståndet.

Neurosonic påverkar immunsystemet och minskar inflammation

Det finns preliminära studier om att vibrationer i hela kroppen minskar inflammation i tarmsystemet och ger samma typer av positiva effekter på ämnesomsättningen som träning. Enligt en undersökning ökar både träning och vibration muskelmassan och insulinkänsligheten, särskilt hos personer med övervikt. Helkroppsvibrationer påverkar också immunsystemet och ökar antalet anti-inflammatoriska cytokiner. Det finns faktiskt forskningsrön som visar att ångest kan delvis orsakas av bland annat felaktig tarmflora och att en balanserad mikrobiell sammansättning i tarmen kan lindra negativa stressreaktioner.

Enligt denna undersökning främjar vibrationer också glukostoleransen och njurfunktionen, vilket resulterar i en minskning av inflammatoriska faktorer och lindrar perifer neuropati. Vibration verkar också påverka kroppssammansättningen, bentätheten och kroppens fettprocent.

Enligt undersökningar och feedback från kunderna tyder alla indikationer på att vibrationer minskar inflammatoriska tillstånd i tarmen och musklerna. Samtidigt ökar kroppens motståndskraft, vilket har positiva effekter i förebyggandet och behandlingen av många sjukdomar, såsom multipel skleros, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar samt fibromyalgi.

Neurosonic är inte en medicinteknisk produkt

Trots att forskningsrön och subjektiva kundupplevelser visar på de förebyggande och botande effekterna av vibrationsbehandling, är Neurosonic inte en medicinteknisk produkt. Processen är dock igång och nya forskningsdata och antalet kundupplevelser ökar ständigt.

Vi vill trots detta betona att Neurosonic inte ersätter medicinsk behandling som föreskrivs av en läkare och att behandlingen inte heller eliminerar den verkliga grundorsaken till störningar. Behandlingen kan dock mycket väl stödja medicinska behandlingar, till exempel för att förbättra sömnkvaliteten. Även om ämnet ännu inte har studerats för Neurosonic, har vi också mycket information som härrör från kundupplevelser gällande den vitaliserande effekt som Neurosonic har på ämnesomsättningen och cirkulationen.