Hälsofördelar enligt forskning

Omfattande forskningsrön stöder de positiva effekterna av vibrationer på ämnesomsättningen och hälsan. Studier stöder också användandet av vibrationer som metod för att minska stressymtom, förbättra sömnkvalitet samt främja återhämtning och hälsa i allmänhet. Forskningsrönen stöds också av de tusentals nöjda kunder och deras feedback som samlats in sedan 2011.

Lite historia och en blick mot framtiden

Neurosonic har funnits på marknaden, tillgänglig för våra kunder, sedan 2011. I tio års tid har tusentals kunder i sin feedback vittnat om de positiva effekterna av vibration för sömnkvalitet, återhämtning samt smärt- och stresslindring. Förutom subjektiva kunderfarenheter har ett antal studier, som kontinuerligt genomförs för att förbättra kvaliteten på våra produkter och deras hälsoeffekter, gett starka vetenskapliga bevis för vår teknologi.

Sömn, stresshantering och återhämtning är globala intressen och megatrender inom välbefinnande. Uppmärksamheten som ämnet har fått har lett till att forskningen nu ställt om till att studera effekterna av vibrationsbehandling för hälsa och välbefinnande. Vi tror att vibrationsbehandling kommer att vara nästa stora fenomen inom hälsofrämjande. Därför vill vi presentera studierna mot bakgrund av varför vi rekommenderar Neurosonic-metoden för dig, för att främja din hälsa och ditt välbefinnande.

Hur fungerar Neurosonic?

Enheter med Neurosonic-teknologi genererar lågfrekventa vibrationer som har en lugnande effekt på det autonoma nervsystemet. Vibrationerna guidar kroppen till ett meditationsliknande tillstånd som lindrar stress, förbättrar återhämtning och återställer sunda sömnmekanismer. Olika effekt- och frekvensområden ger olika effekt: avslappnings- och återhämtningsprogrammen till exempel hjälper idrottare eller personer som lider av stress att återhämta sig snabbare och aktiveringsprogrammen stimulerar och förbereder kroppen för kommande prestationer.

Neurosonic för lindrande av sömnstörningar

I en randomiserad studie som utfördes av sömnforskare Markku Partinen vid Helsinki Sleep Clinic (2013) undersöktes effekterna av Neurosonic-lågfrekvensbehandling på sömnkvaliteten hos 16 patienter med primär sömnlöshet. Mätningarna med en rörelsemätare (aktigrafi) visade en signifikant minskning av rörelser under sömnen, vilket direkt korrelerade med en djupare sömn. I en annan undersökning i samband med studierna konstaterades även betydande förändringar i ångestnivå och ångesttillstånd som kan ha betydlig negativ inverkan på sömnen. 70 procent av försökspersonerna som gavs fem behandlingar, påvisade signifikant minskade ångest-, rädsla- och tvångssymtom.

I Heli Haapaniemis undersökning (2013) låg fokus på effekterna av Neurosonic-metoden i behandlingen av stress och sömnstörningar. Undersökningen baserades på behandlingsserier i Neurosonic-fåtöljen, bedömning av de subjektiva upplevelserna och biosignalmätningar av den hjärt-elektriska aktiviteten (EEG, EMG och EKG). Baserat på undersökningsdata kan det konstateras att metoden påverkade det autonoma nervsystemets funktion genom att öka aktiviteten hos den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet som främjar återhämtningen. Också mätningar av hjärtfrekvensvariationerna visade detta, vilket indikerade att försökspersonerna var mer avslappnade efter undersökningsperioden än före den.

Neurosonic för hälsofrämjande syften

En undersökning som utfördes av Veera Ikonen (2013) studerade de omedelbara effekterna av Neurosonic-lågfrekvensmetoden på fysiologiska och subjektiva återhämtningsvariabler. I undersökningen mättes Neurosonic-metodens omedelbara effekter efter träning på vilopulsen, variationer i hjärtfrekvensen, mjölksyra i blodet, känslan av återhämtning och sömnens kvalitet följande natt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en enda behandling med Neurosonic verkar ha en positiv effekt på aktiveringen av nervsystemet och på återhämtningen från träningen.

Neurosonic hjälper till att lindra och hantera stress

Ur ett fysiologiskt perspektiv innebär stress förhöjd vaksamhet i kroppen där den sympatiska aktiviteten i det icke-viljestyrda (autonoma) nervsystemet är dominerande. Kroppens stressreaktion framkallar en så kallad flykt- och kamprespons som ökar kroppens energiintag och höjer den fysiska prestationsförmågan. Effekterna av detta återspeglas till exempel i att hjärtfrekvensen, blodtrycket, blodsockret och andningsfrekvensen ökar. Dessa reaktioner är kortvariga och lämpliga för hantering av kortvarig stress.

Motparten till det sympatiska nervsystemet, som höjer vaksamheten, är det parasympatiska nervsystemet, som stöder återhämtningen. Huvudomkopplaren mellan dessa är vagusnerven. Den förbinder hjärnstammen med alla vitala organ i kroppen, såsom hjärtat, lungorna och tarmarna, och påverkar således hälsan på ett omfattande sätt. Aktivering av vagusnerven hjälper till att minska stress, ångest och inflammation genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Även om vagusnerven är en del av det icke-viljestyrda autonoma nervsystemet, kan dess funktion bland annat aktiveras genom andning och vibration. Dessa påverkar signalsubstanserna i hjärnan genom vagusnerven och sänker faktorerna som upprätthåller stresstillståndet.

Neurosonic påverkar immunsystemet och minskar inflammation

Det finns preliminära studier om att helkroppsvibrationer minskar inflammation i tarmsystemet och ger samma typer av positiva effekter på ämnesomsättningen som motion. Enligt en studie ökar både motion och vibration muskelmassan och insulinkänsligheten, särskilt hos personer med övervikt. Helkroppsvibrationer påverkar också immunsystemet och ökar antalet anti-inflammatoriska cytokiner. Det finns faktiskt forskningsrön som visar att ångest delvis kan orsakas av bland annat felaktig tarmflora och att en balanserad mikrobiom i tarmen kan lindra negativa stressreaktioner.

Enligt studier främjar vibrationer också glukostoleransen och njurfunktionen, vilket resulterar i en minskning av inflammatoriska faktorer och lindrar perifer neuropati. Vibration verkar också påverka kroppssammansättningen, bentätheten och kroppens fettprocent.

Enligt undersökningar och feedback från kunder tyder alla indikationer på att vibrationer minskar inflammatoriska tillstånd i tarmen och musklerna. Samtidigt ökar kroppens motståndskraft, vilket har positiva effekter i förebyggandet och behandlingen av många sjukdomar, såsom multipel skleros, Alzheimers och Parkinsons samt fibromyalgi.

Neurosonic är inte en medicinteknisk produkt

Trots att forskningsrön och subjektiva kundupplevelser visar på de förebyggande och botande effekterna av vibrationsbehandling, är Neurosonic inte en medicinteknisk produkt. Processen för att uppnå medicinsk klassning är dock igång och nya forskningsdata och antalet kundupplevelser ökar ständigt.

Vi vill trots detta betona att Neurosonic inte ersätter medicinsk behandling som föreskrivits av en läkare och att behandlingen inte heller eliminerar den verkliga grundorsaken till besvär. Behandlingen kan dock mycket väl stödja medicinska behandlingar, till exempel för att förbättra sömnkvaliteten. Även om ämnet ännu inte har studerats för Neurosonic, har vi också mycket information som härrör från kundupplevelser gällande den vitaliserande effekt som Neurosonic har på ämnesomsättningen och blod- och lymfcirkulationen.