Policy för behandling av personuppgifter

Vi vill ta väl hand om de personuppgifter som du ger oss – precis på samma sätt som vi vill ta hand om våra kunder.

Vi behandlar personuppgifter för försäljnings- och marknadsföringssyften, kundservice- och kundrelationssyften och för att förbättra kundnöjdheten och våra tjänster. När du skickar in något av formulären i vår webbtjänst behandlas uppgifterna som du ger oss.

Det är förbjudet att skicka in uppgifter om personer under 16 år med formulären, såvida inte annat anges i formuläret. Personuppgifter behandlas av oss och utnämnda personuppgiftsansvariga i säkra system.

Marknadsföringsregister

Se marknadsföringsregistret och dataskyddspolicyn

Cookies och andra identifierare

Utöver de uppgifter som du skickar via formulären lagrar vår webbtjänst cookies i din webbläsare i enlighet med vår cookiepolicy.

Marknadsföringsförbud

Om du vill kan du förbjuda marknadsföring via e-post antingen med en begäran eller via länken som finns i varje marknadsföringsmeddelande.

Rätt att överklaga

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter har du rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten.

Har du några frågor?

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Neurosonic Finland Oy

Tfn: +358 10 201 1610

e-post: privacy@neurosonic.com

Neurosonic Finland Oy kan även tillämpa separata villkor för enskilda tjänster. I detta fall tillämpas dessa allmänna villkor som alternativ.

 

Copyright© Neurosonic Sverige AB. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Neurosonic Sverige AB, Forellvägen 21, 135 42 Tyresö. Organization number: 559316-4964.