Bli av med stress

Neurosonic ökar den parasympatiska aktiviteten och detta främjar återhämtning holistiskt. Baserat på kundfeedback, efter att ha börjat använda Neurosonic, kan en stressad person somna lättare och nattliga uppvaknanden minskar eller slutar helt.

Hur påverkar stress vår kropp?

I ett negativt och långvarigt stresstillstånd fungerar inte människokroppen normalt. Stress är alltid ett hot, vilket gör att kroppen går in i ett "kämpa eller fly"-tillstånd. Fysiologiskt innebär detta en överaktivering av HPA-axeln mellan hjärnan och binjurebarken. Kroppen producerar hela tiden för mycket kortisol, en signalsubstans av överlevnad. Adrenalinnivåerna är också för höga.

Fysisk stress kan orsaka obestämd och oförklarlig psykofysisk smärta, buksymtom, sömnlöshet och ångest. Långvarig stress kan leda till depression med förändringar i signalsubstanser, mental press och försämrad sömnkvalitet. För det mesta upplever vi stress som ett psykiskt fenomen, och vi kanske inte tror att stress är en fysiologisk obalans som påverkar våra kroppar till största delen. Kroppens viktigaste funktion är att upprätthålla livet och alla aktiviteter som hotar det orsakar stressreaktioner hos oss på ett individuellt sätt.

Vibrationer har flera effekter för stresslindring

Effekten av vibrationer är lätt mätbar och kan ses exempelvis i form av minskad hjärtfrekvens, ökad hjärtfrekvensvariabilitet och muskelavslappning.

Behandlingen "tömmer huvudet", avslappnar effektivt samtidigt som den förbättrar vakenhetstillståndet. Ångest, rastlöshet och spänningar lindras, vilket gör den mentala aktiviteten mer effektiv. Det finns utrymme för olika upplevelser och kreativitet.

Neurosonic har upplevts användbar till exempel på arbetsplatser. Stressfaktorerna kanske inte förändras, men behandlingen tillför mer tolerans och de påverkar inte längre på samma sätt.

Fysisk stress måste hanteras med fysiska medel

För att bli av med fysisk stress måste obalansen i kroppen påverkas fysiologiskt. Att påverka genom tanken är en mycket långsammare process, på grund av strukturerna i vår hjärna, främst kopplingarna mellan det limbiska systemet och hjärnbarken och de främre segmenten av hjärnan. När kroppen lugnas ner av yttre stimulans är förändringen i tänkandet om stressfaktorer mycket lättare.

Vad påverkar Neurosonic?

Återhämtning

Det autonoma nervsystemets funktion balanseras, vilket gör återhämtningen mer effektiv. Samtidigt återhämtar sig muskelblodcirkulationen och ämnesomsättningen snabbare.

LÄS MER

Stresslindring

Nervbanorna som är i alert tillstånd lugnar ner sig och det orsakar positiva förändringar i signalsubstansaktiviteten, vilket möjliggör återhämtning.

Kvaliteten på sömnen

Sömnmekanismerna återställs, vilket gör det lättare att somna, nattliga uppvaknanden minskar och sömnen blir bättre och mer återställande.

Läs mer!

Neurosonic I media