Återhämtning

Balansering av det autonoma nervsystemet ger en välbehövlig stund av återhämtning. Det parasympatiska systemet får särskild kraft. Både kropp och själ guidas mekaniskt till ett meditationsliknande tillstånd som förhindrar och behandlar stressrelaterade symtom.

Återhämtning är både en fysisk och en psykisk process

Det har bevisats att vibration bidrar till snabbare återhämtning. Variationerna i hjärtfrekvensen ökar, vilket är ett tydligt tecken på framsteg i den fysiska återhämtningen.

Psykisk eller fysisk överansträngning, överträning och svårigheter med återhämtningen kommer till uttryck som trötthet, smärta, fysisk och psykisk belastning, ångest, muskelspänning, rastlöshet och eventuellt en tankeström som är svår att bryta.

Spänningar och svårigheter att återhämta sig är alltid kroppsliga tecken på stress och störningar i det autonoma nervsystemet, och rent generellt kan dessa förknippas med sömn och sömnstörningar.

Överdriven fysisk träning och relativt lite vila eller bara rent mental ansträngning kan orsaka ett överaktivt tillstånd i nervsystemet. Denna cykel bör avbrytas så tidigt som möjligt, eftersom återhämtningen blir desto längre ju längre symtomen pågår. Trötta och spända muskler återhämtar sig snabbare.

SÖMNKVALITET

Neurosonic_sininenaalto

Kunderfanheter

Trötta och spända muskler återhämtar sig snabbare.

Vibration lindrar muskelvärk och smärta efter skador.

Vibration påskyndar stöd- och rörelseorganens återhämtning från svår stress

Träningsvärken minskar eller försvinner

Känslan av fysisk ansträngning, till exempel muskelspänningar, försvinner, benen känns ”lätta”

Tankekarusellen kan lättare stoppas

Du somnar snabbare och sover bättre, sömnen är mer vilsam

Ökad vaksamhet

Bättre arbetsprestationer när du använder maskinen under dagen

Idrottsskador läker fortare