Hoitokoti Kangaskartano: Neurosonic är ett drogfritt sätt att behandla abstinensbesvär

Hoitokoti Kangaskartano: Neurosonic är ett drogfritt sätt att behandla abstinensbesvär

Jag är Sami Karjalainen, sjuksköterska och VD för Hoitokoti Kangaskartano Oy.

Jag lärde känna Neurosonics produkter online samtidigt som jag letade efter drogfria sätt att behandla abstinensbesvär för vårt företag. Efter detta skaffade vi en Neurosonic Professional-stol till vårt företag, som nu har varit i vårt dagliga bruk i 2,5 år. Själv använder jag stolen då och då och har samlat erfarenheter utifrån kundupplevelser och praktiska iakttagelser.

Neurosonic har stöttat mig speciellt när det gäller trötthet, baserat på den feedback jag fått från kunder känner de flesta att stolen hjälper mot abstinensbesvär och på kvällarna söker de en bättre nattsömn. Neurosonic-stolen är ingen separat tjänst i vårt företag, utan är en del av rehabilitering som stödprodukt. Jag kan inte bryta ner den ekonomiska fördelen i euro, men jag är säker på att stolen har tjänat helheten och gett konkret lättnad till kunderna för bättre sömn och abstinensbesvär.

Förra sommaren märkte jag att behovet av sömntabletter minskade hos klienter som använde Neurosonic-stolen och gick till ett varmt (+40c vatten) bad. Denna positiva observation uppmuntrar oss att fortsätta och planera inköpet av ytterligare en Neurosonic Professional-stol.

Neurosonic har varit ett betydande tillskott till Hoitokoti Kangaskartano Oy:s tjänster, och erbjuder våra kunder drogfri hjälp och en bättre livskvalitet."


Sami Karjalainen, sjuksköterska, VD, Hoitokoti Kangaskartano Oy