FAQ-sida

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de frågor som ofta berör våra kunder.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss.

Allmänt

Utöver direktbetalning erbjuder Neurosonic även ett antal betalningsalternativ där du kan välja det som passar dig bäst. I den här artikeln presenterar vi de vanligaste frågorna angående betalningsalternativen som Neurosonic erbjuder.

1. Neurosonic erbjuder företag möjligheten att leasa en Neurosonic-enhet. Mitt leasingavtal är på väg att löpa ut, hur ska jag gå till väga? Observera att leasingavtalet måste sägas upp 3 månader innan avtalsperiodens slut annars fortsätter det automatiskt. Detta framgår av leasingavtalet. Om du vill ha mer information om leasing kan du kontakta Grenkes kundservice direkt. KUNDSERVICE +46 8 444 16 70. I slutet av leasingkontraktet skickar vi dig en slutlig inlösenfaktura, med betalning av den blir enheten din egendom.

2. Kan jag betala en Neurosonic-madrass genom att hyra den? Ja. Neurosonic erbjuder Rent2Own för detta. Du får tillgång till tjänsten genom att meddela vår personal att du vill betala din madrass under hyresperioderna och vi kommer att ingå ett faktureringsavtal med dig i enlighet med detta. I det här fallet kommer du att lösa in den mobila PLUS-madrassen till dig själv genom månatliga delbetalningar och du kommer att betala för madrassen i sin helhet på åtta månader.

Du kan också köpa Sennheiser-hörlurar och musiklicens till din Neurosonic-enhet. Musiklicensen inkluderar ett specialdesignat ljudspår för Neurosonic-programmen och det aktiveras vid köptillfället.

1. Vilken typ av musik ingår i en musiklicens, och hur fungerar den?Hur länge är licensen giltig? Licensen inkluderar ett ljudspår speciellt designat för Neurosonic-enheter, anpassat efter programmens längd. Samma musik hörs i alla Neurosonic program. Licensen är giltig under obegränsad tid.

2. Hur aktiverar jag min licens? Det finns skillnader i licensaktivering mellan Android-enheter och Apple enheter. Om du använder din Neurosonic-enhet med en Android surfplatta eller -telefon måste du använda din telefon eller surfplatta online för att licensen ska träda i kraft. För Apple-enheter får du en QR-kod från vår personal vid köptillfället, som du måste läsa med QR-kodläsaren i Neurosonic-appens inställningar. Denna QR-kod aktiverar musiken. När du väl har aktiverat din musiklicens behöver du inte spela den på samma enhet.

3. Kommer musiklicensen att fungera på olika telefoner och surfplattor om fler än en Neurosonic-enhet används? Ja. För Android-enheter, vänligen observera att enheten måste vara online för att aktivera licensen. Ägare av Apple-enheter måste läsa QR-koden som tillhandahålls av Neurosonic för att aktivera licensen.

4. Hörlurarna kom med fel sorts anslutning som inte passar ihop med surfplattan, hur ska man agera? Sennheiser-paketet innehåller också en annan mindre anslutning. Vrid sladden som är ansluten till hörlurarna för att koppla bort den och byt ut den mot den mindre anslutningen.

Aktiverande program, kl. 6-16
Programmen lämpar sig till exempel under ett nattskift mellan 20.00 och 05.00, samt innan träning eller för att pigga upp dig själv när som helst. NOTERA! Om du till exempel är känslig för träning sent på kvällen, så ska du inte använda kombinationen av att ta ett aktiverande program först och sedan träna.

Avkopplande program, kl. 16-22
Programmen kan användas när som helst för att koppla av och säkerställa en bättre sömnkvalitet. När du jobbar nattskift, och arbetar till exempel tre nätter i rad, ta ett längre avslappningsprogram mellan den första och andra natten för att säkerställa bättre sömn.

Powernap, kl. 8-16
Ett utmärkt program för att användas under arbetsdagen för att pigga upp sig.

Återhämtande program, kl. 18-22
Återhämtningsprogram kan användas när som helst efter mental eller fysisk ansträngning. Om du tänker slappna av eller återhämta dig, ta programmet först efter träning, eftersom träning tar bort programmets avslappnande eller återställande effekt. När du jobbar natt, rekommenderar vi ett återhämtningsprogram efter det sista nattskiftet, eftersom det kan underlätta återhämtningen till en normal dygnsrytm.

Utför inte service på enheten själv annat än enligt tipsen i felsökningsschemat. Om teknisk service behövs, kontakta då Neurosonics tekniska stöd på info@neurosonic.se eller kundservice per telefon +46 70 319 30 71.

Förvara enheten på en plats där den inte utsätts för alltför mycket damm. Ansamling av damm kan hindra systemet från att fungera tillförlitligt. Dammsug huvudenhetens ventilationskanal 2-3 gånger per år. Detta kommer att säkerställa att centralenheten kyls ner ordentligt. Rengör vid behov apparatens klädsel med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Konstläder kan du rengöra med ett desinficerande rengöringsmedel. Testa först ämnets lämplighet på ett litet område. Använd inte frätande lösningsmedel för rengöring. Se till att vatten eller andra vätskor inte kommer in i enheten. Stäng av enheten genom att dra ur väggkontakten innan du dammsuger huvudenheten.

Neurosonic-enheter har en garanti på tjugofyra (24) månader. Garantiperioden räknas från den dag då den första användaren av enheten tar emot produkten. Denna garanti gäller inom Sverige och begränsar inte tillämpligheten av tvingande lagstiftning som gäller i Sverige, såsom konsumentskyddslagen, för försäljning av enheter.

Om produkten är defekt kommer Neurosonic Sverige AB eller dess auktoriserade återförsäljare att reparera den defekta enheten eller överlämna en annan enhet till användaren efter eget gottfinnande. Neurosonic Sverige AB ansvarar inte för skador som kan orsakas av fel.

Neurosonic Sverige AB’s garanti eller annat felansvar gäller inte vid normalt slitage av enheten eller en surfplatta som används som kontroll för enheten. Garantin täcker inte heller situationer där (I) felet eller defekten orsakats av användaren, (II) enheten har använts i strid med instruktionerna, felaktigt eller oaktsamt, (III) enheten har kopplats till en annan enhet, reparerats eller öppnats, på annat sätt modifierats eller installerats felaktigt, eller (IV) enheten har sålts vidare av en annan part än konsumenten utan uttryckligt samtycke från Neurosonic Sverige AB och den ursprungliga köparen av enheten att leverera produkten för återförsäljning.

Om användaren av enheten vill åberopa garantin som beviljats ​​av Neurosonic Sverige AB, måste användaren visa upp ett läsbart kvitto för enheten. Användaren måste också anmärka om felet på enheten under garantiperioden och inom två månader efter att felet upptäckts eller det borde ha upptäckts.

Vad gäller vibrationer, är i detta fall mindre mer, speciellt när användaren har svårt att sova. Börja alltså försiktigt och använd inte för höga effekter. Om du har problem med ämnesomsättningen, har dålig blodcirkulation eller vill återhämta dig snabbare kan du justera effekterna till en högre nivå (på den angivna skalan innebär detta effekter över medel).

Börja ökningen av effekten först till områdena kring vaderna, varefter du gradvis kan testa att öka effekten till andra områden nerifrån och upp. Om du har epilepsi, migrän eller andra hjärnrelaterade symtom rekommenderar vi att du inte alls riktar vibrationen mot huvudområdet (effektregleringen på axlarna är på noll).

Vid svårigheter med att somna och sova rekommenderar vi alltid att börja med längre avslappningsprogram (förutom CFS och ADHD, där aktiveringsprogram, baserat på kundupplevelser, tenderar att fungera bättre). Om du har svårt att somna, du vaknar på natten och din ämnesomsättning är låg, minska först effekten till en fjärdedel (BASIC effektreglering = 25, PLUS effektreglering = 12).

Om detta inte fungerar för att somna lättare och minska uppvakning på natten, under en testperiod på 3–5 gånger, kan det vara så att din ämnesomsättning behöver en extra boost. Som en extra boost, prova samma program 2–3 gånger genom att öka effekten (BASIC på effektreglering = 75-100, PLUS på effektreglering = 37-50). Om avslappningsprogrammen inte fungerar inom 5–8 gånger rekommenderar vi att testa återhämtningsprogrammen, speciellt det 4 minuter långa återhämtande programmet.

När man jämför dessa två typer av Neurosonic-enheter är effekterna exakt vad som skiljer dem åt. Det kan sägas att medeleffekten på en PLUS enhet motsvarar full effekt på en BASIC-enhet. Därför, om du köper en enhet för att återhämta dig, stimulera blodcirkulationen eller förbättra din ämnesomsättning, rekommenderar vi att du köper en PLUS-enhet. Alla enheter kan lindra stressrelaterade symtom och sömnstörningar. Den enda skillnaden mellan en PLUS och en BASIC-enhet är effekten genom vilken PLUS-enheten är mångsidigare (som nämnts ovan). Båda modellerna har samma Neurosonic-program (8 st.) och andra funktioner.

POTENTIELLA EFFEKTER AV STIMULERINGEN:

• Stimulerar blodcirkulationen. Som ett resultat kan kraftig uppvärmning av vävnader och hud inträffa under behandlingen. Hos andra orsakar detta stark rodnad, vilket inte är farligt.
• Främjar rensning av slagg från vävnader. Som ett resultat kan lätt illamående uppstå under eller efter behandlingen. Att dricka vatten efter behandling är önskvärt.
• Förbättrar syreupptagningen i vävnader, syremättnaden förbättras, särskilt hos patienter med astma och KOL. Förbättrad syresättning minskar smärta och främjar återhämtning.
• Stimulerar vätskecirkulationen och ämnesomsättningen. Detta kan resultera i en kraftig ökning av vakenhet hos fysiskt inaktiva individer, vilket kan leda till sömnlöshet natten efter behandlingen. Behovet att kissa kan också öka. Svullnader lindras också genom aktivering av vätskecirkulationen och återhämtningen förbättras.
• Vissa personer kan uppleva svår muntorrhet under behandlingen. Detta indikerar en ökning i ämnesomsättningen. Att dricka vatten efter behandling är önskvärt. Diabetiker bör rådas att äta innan behandlingen påbörjas, eftersom behandlingen kan sänka blodsockret!
• Upptaget av näringsämnen och läkemedel kan förbättras. Intensiv psykiatrisk medicin eller smärtstillande medicin kan ibland orsaka lätt illamående under eller efter behandlingen.
• Behandlingen påverkar det centrala nervsystemet genom sensorisk och muskel-nervsystemets stimulering av hela kroppen. Därför kan behandlingen effektivt utnyttjas vid till exempel olika smärttillstånd, migrän, spänningshuvudvärk, domningar och känselrubbningar, muskelspänningsavlastning, avslappning av ofrivilliga muskler, främjande av rörelsebanor och ökad kroppsuppfattning.
• Det primära syftet med behandlingen är att lindra fysisk stress. Detta görs genom muskel- och vävnadsstimulering samt intensiv mental avslappning. Förändringar i neurotransmittoraktiviteten, tillsammans med en minskning av kortisolnivåer, leder till att den parasympatiska aktiviteten ökar. På så sätt lugnas den ofrivilliga aktiviteten i kroppen ner och detta främjar de inre organens funktion. Detta märks oftast i förbättrad tarm- och lungfunktion, sänkt högt blodtryck, smärtlindring och förbättrad sömnkvalitet och lugnare känsla. Detta i sin tur förbättrar vakenheten och humöret.
• Vissa personer kan uppleva ökad smärta eller huvudvärk efter behandling. Vanligtvis försvinner detta efter 1–2 behandlingar. Om smärtan fortsätter att öka ännu efter detta, är det lämpligt att ta en paus från behandlingen på grund av ett eventuellt inflammatoriskt tillstånd.
• Behandling kan orsaka stark trötthet för personer som har samlat på sig sömnskulder under en lång tid. Det rekommenderas inte att köra fordon efter behandlingen i dessa fall.

Vår teknologi utnyttjar kroppens egna frekvenser och våra enheter fungerar inom samma frekvenser som kroppens egna vibrationer. Därför är risken för biverkningar liten. Vissa kan uppleva illamående eller huvudvärk som biverkningar, men det brukar gå över efter 1– behandlingar. Dessa är typiska biverkningar hos kunder som har väldigt spända axlar och nacke. Om du lider av detta och för att undvika illamående eller huvudvärk efter att du har använt enheten rekommenderar vi att du stänger av vibrationen till huvuddelen och dricker mycket vatten efter behandlingen.

Det finns inga åldersbegränsningar för att använda enheten. Om du har epilepsi, migrän eller någon annan sjukdom som påverkar hjärnan och ger allvarliga symtom, använd inga aktiveringsprogram alls. I ovanstående situationer rekommenderar vi att vibrationerna inte alls riktas mot huvuddelen.

Om du har något av följande, använd inte enheten:
- akut inflammatoriskt tillstånd,
- akut blodpropp,
- akut psykos,
- aktiv cancer,
- influensa och feber,
- graviditet, om du får sammandragningar lätt,
- diskbråck i den akuta fasen,
- allvarlig ögonsjukdom (risk för linslossning, ögonoperation).
- Om du precis har genomgått en öppen operation eller löper någon annan risk att blöda.
- Om du har vaccinerats, använd inte Neurosonic på 24 timmar efter att du fått vaccinet eller om du får biverkningar av vaccinet, vänta då tills de har gått över.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, rådfråga din läkare.

Vi hoppas att du skickar dina fakturor i första hand som e-fakturor. Att hantera e-fakturor är snabbare, säkrare och billigare för både avsändaren och mottagaren än att hantera pappersfakturor.

Vår e-faktureringsadress är:

5593164964.SE.P.150603-9@docinbound.com

Om du inte kan skicka e-fakturor, vänligen kontakta Neurosonic via e post

info@neurosonic.se

Vilken Neurosonic-enhet är rätt för dig?

Neurosonic-enheterna skiljer sig i design, men också i effekt. Det finns också enheter som föredras av vissa kundgrupper för bekvämlighet och egna behov. Alla Neurosonic-enheter styrs med samma applikation, vilket innebär att alla åtta program också är tillgängliga, oavsett enhetsdesign eller effekter.

Genom att minska de symtom som orsakas av stress sparas också sjukdagskostnader. För kontorslokaler rekommenderar vi speciellt PLUS-modellen, för med ett större antal användare är också användarnas behov väldigt olika. PLUS-enheter gör att Neurosonic enheten lämpar sig för allt från aktiva idrottare till anställda med dålig återhämtning. För kontor levererar vi mest divaner, Professional-fåtöljer och N.A.P. Neuron Activation Pod.

Du kan spara dina egna resurser och ge stöd till rehabilitering med en ny typ av verktyg som redan har gett utmärkta resultat för hundratals yrkesverksamma inom olika områden. Neurosonic används av hundratals experter inom psykoterapi, fysioterapi, sjukvård och rehabilitering. För proffs rekommenderar vi definitivt modellen Neurosonic PLUS, av vilken Professional-fåtöljen har varit den mest populära.

Professional-fåtöljen är idealisk för olika typer av utrymmen och för ett brett spektrum av användare, eftersom den har förutom Neurosonic-tekniken även en tiltfunktion för att hitta den individuellt optimala ställningen för alla. Dessutom är Professional fåtöljen helt olik andra Neurosonic enheter, eftersom den har sex vibratorer i stället för fyra, där de två extra är placerade i området kring vaderna och låren. Denna ökning av mängden vibratorer har en starkare effekt på vätskecirkulationen och ämnesomsättningen i extremiteterna.

När en konsument funderar på att köpa en Neurosonic-enhet ställer vi vanligtvis några frågor som hjälper oss att rekommendera den bästa enheten för kunden. Den första frågan är: Vill du ha med dig enheten eller bara använda den hemma? Och den andra frågan är: Har du plats för nya möbler i ditt hem? Om kunden svarar på den första frågan att de vill ha med sig enheten, föreslår vi vår traditionella Mobil-madrass eller vår ursnygga Wave-madrass. Båda är hopfällbara och förvaras i en egen väska, vilket gör enheten lätt att ta med överallt.

Om kunden inte vill ha med sig enheten, finns det betydligt fler möjligheter. Om kunden svarar på den andra frågan om att det inte finns plats hemma, rekommenderar vi att kunden överväger madrassmodellerna som nämns ovan eller, om sänguppgraderingen är aktuell, byter ut den gamla sängen mot vår anslående motorsäng med Neurosonic-teknik. Om det finns plats hemma, finns det återigen mycket fler möjligheter, allt från en divan till en Professional-fåtölj.

Vi rekommenderar Neurosonic Plus enheter för aktiva personer, idrottare, diabetiker, personer med nedsatt rörlighet och de som är överviktiga. Med högre effekt har den en mer effektiv inverkan på ämnesomsättning, vätskecirkulation, muskelspänningar, muskeltrötthet och återhämtning! Alla enheter kan lindra stressrelaterade symtom och sömnstörningar. Den enda skillnaden mellan PLUS och BASIC-enheten är effekten genom vilken PLUS-enheten är mer mångsidig. Båda modellerna har samma Neurosonic-mjukvara (8st) och andra funktioner.

Felsökning

Anledning

Bluetooth-anslutningsproblem

Lösning

Stäng av Neurosonic-enheten kort och starta om surfplattan/telefonen vid behov.

ELLER

Anledning

Bluetooth-anslutningsproblem

Lösning

Om du inte använder enheten på ett tag, koppla bort den från inställningarna i Neurosonic applikationen. Du kan också stänga av surfplattan om den inte har någon annan användning. Om du stänger av Neurosonic-enheten utan att först koppla bort den från applikationen, kan du få problem med att ansluta.

ELLER

Anledning

Strömproblem.

Lösning

Kontrollera att den gröna/blå lysdioden på strömförsörjningen är på. Kontrollera att nätsladden är ansluten och ordentligt ansluten till strömförsörjningen. Kontrollera att kabeln från strömförsörjningen till huvudenheten är ordentligt ansluten.

Anledning

Ströminställning är i avstängt läge eller signalkabeln är urkopplad och/eller lös.

Lösning

Öka effekten och se till att signalkabelkontakten är ordentligt ansluten till huvudenheten. Om det behövs, starta om surfplattan och centralenheten.

Anledning

Det finns ett problem med Bluetooth anslutningen eller så är signalkabeln inte korrekt ansluten till enhetens huvudenhet.

Lösning

Liksom problemet i steg 1 och/eller kontrollera att enhetens signalkabel (grön kontakt) är ordentligt ansluten till huvudenheten. Kontrollera inställningarna i appen för att se till att demoläget inte är på.

Anledning

Den är ansluten till en annan enhet i närheten, till exempel en mobiltelefon eller den kommer ingen ström till huvudenheten.

Lösning

Se till att den inte är ansluten till en annan enhet. Kontrollera strömmen till Neurosonic-enheten och anslut/återanslut.

Anledning

Strömproblem.

Lösning

Se till att den grå elsladden till tiltmotorn sitter i väggen och att den är ordentligt fastsatt i motorn. Var noga med att fästa handkontrollen på motorn. Om motorn överhettas utlöser skyddsreläet på motorn. Vänta i så fall tills motorn har svalnat.

Anledning

Madrassen är åt fel håll eller på för hård yta eller så är signalkabeln inte ordentligt ansluten till centralenheten.

Lösning

Se till att öppningarna för vibratorerna i botten av madrassen är vända nedåt. Placera madrassen på ett mjukt underlag, inte direkt på golvet. Se till att signalkabeln är fast.

Anledning

Ojämn yta.

Lösning

Justera tassarna på framsidan under divanfoten för att balansera enheten.