Rehabiliteringscenter: vi har sju olika stolar på våra olika enheter

Rehabiliteringscenter: vi har sju olika stolar på våra olika enheter

Vi har i användning sju fåtöljer på olika avdelningar eller enheter. Tre av fåtöljerna är på en boendeenhet för äldre, två fåtöljer på den rehabiliterande dagverksamheten och två fåtöljer på den akuta sjukhusavdelningen inom primärvården. Vi har även i användning en mobilmadrass inom hemrehabiliteringen. Våra erfarenheter är att de minnessjuka har lugnat ner sig och sovit bättre.

Vi testar alltid fåtöljen som en lugnande metod i det fall att en åldring är rastlös och/eller har svårt att somna. I fråga om dessa fåtöljer behöver man inte använda sig av något som begränsar självbestämmande, exempelvis ett bälte, eftersom fåtöljen i sig redan lugnar ner användaren. Om det är utmanande att sätta sig i fåtöljen kan man också använda en patientlyft om det behövs.

Fåtöljen kan ställas in i ett så bekvämt läge att det är tryggt att vara i den. Även anhöriga har upplevt att fåtöljerna är ett utmärkt tillskott i enheternas service så det har även förstärkt vår image.

I den rehabiliterande dagverksamheten används fåtöljen även för avslappning och återhämtning, exempelvis efter ett träningspass på gymmet. Hemrehabiliteringen har använt mobilmadrassen på åldringar som ett stöd i rehabiliteringen.

På akutavdelningarna har fåtöljerna använts av missbrukare i akutvården samtidigt som de får substitutionsbehandling eller som en del av deras vårdperiod på avdelningen, i detta fall i nerlugnande syfte. Självklart är fåtöljen fri för användning för alla våra patienter men i vissa fall kan användningen vara förbjudet på grund av hälsotillståndet såsom vid akuta infektioner. En av de fåtöljerna som är placerade på en sjukhusavdelning finns på avdelningen för palliativ vård och vård i livets slutskede, och då har fåtöljen använts för avslappning och smärtlindring.


Personalen har fått använda fåtöljerna och madrassen då de inte är i användning av patienterna och användningen har skett utanför arbetstid. Många har gynnats av användningen så att nattsömnen har varit oavbruten. Självklart slappnar man genast av med hjälp av fåtöljen. Fåtöljen har väckt intresse även bland andra anställda och därmed kan man anse att den har ökat välmående i arbetet.

Det finns en uppsats om användningen av Neurosonics fåtöljer men det skulle vara värdefullt att få flera och på så sätt aktivera samarbete med studerande igen.

Fåtöljernas material (torkbar konstläder) och rörlighet (hjul) har ansetts vara bra. Man kan välja färgen på fåtöljen så att den passar in i den övriga inredningen. Dessutom kan en kund eller anställd självständigt använda fåtöljen då kontrollen kan laddas som app i flera mobiltelefoner samtidigt. I de versioner som vi har finns det även en ställning för mobilapparaten samt hörlurar så att man kan lyssna på lugnande musik samtidigt. Detta har upplevts vara positivt, dock inte nödvändigt. Både fåtöljerna och madrasserna är lätta att använda och de kräver inga långa utbildningar, utan en kort introduktion räcker. Självklart är det viktigt att följa upp och ta anteckningar för varje program så att man hittar det som fungerar för varje individ.

Neurosonic har varit en bra och pålitlig samarbetspartner i flera år och vi kan vända oss till dem i olika frågor, exempelvis om vi har stött på några utmaningar med användningen av fåtöljerna. Utmaningarna har handlat om situationer där fåtöljerna används av flera personer, borttappade sladdar och mobila enheter. Fåtöljerna i sig har fungerat bra och de har inte krävt service.

Hannele Patjas

Serviceenhetschef
Västra sjukhusområdet
Sjukhustjänster, Serviceområde äldre
Västra Nyland välfärdsområde