Välbefinnande på arbetet: Neurosonics avslappnande inverkan på Virkisteri

Välbefinnande på arbetet: Neurosonics avslappnande inverkan på Virkisteri

Virkisteri Ab ägnar sig åt att främja välbefinnande på arbetsplatsen, och som en del av detta åtagande har vi infört Neurosonics innovativa lösningar på vårt kontor. Vi bekantade oss med Neurosonic under våra välbefinnandedagar, och testperioden övertygade oss om dess avslappnande effekter.

Val för vår arbetsmiljö:

Att arbeta inom välbefinnandesektorn gör våra dagar både mentalt och fysiskt krävande. Vi är medvetna om att även positiva aspekter som entusiasm och motion kan stressa nervsystemet. Därför beslutade vi att implementera Neurosonics återhämtningsmetod. Vi valde den mobila madrassen med sina skonsamma behandlingar, som passar alla och är lätt att flytta.

Implementering och användarupplevelse:

Implementeringen av Neurosonic gick smidigt, och snart märkte vi dess positiva effekter. Under arbetsdagen ger Neurosonic ett snabbt och effektivt sätt att slappna av. Återhämtningstiden syns också i smartklockans data och förstärker vikten av återhämtning i våra hektiska liv.

Anställdas välbefinnande:

Vi har observerat en tydlig skillnad i våra anställdas produktivitet, engagemang och välbefinnande efter införandet av Neurosonic. Längre behandlingssessioner är särskilt populära efter krävande arbetsdagar.

Rekommendationer:

Vi rekommenderar starkt Neurosonic för alla typer av arbetsmiljöer. Daglig återhämtning är avgörande både för produktivitet och välbefinnande, och Neurosonic erbjuder ett av de snabbaste, mest effektiva och behagliga sätten för detta.

Kati Boijer-Spoof Heikinheimo
Utvecklingschef
Virkisteri Ab