Lindring av stress och stressrelaterade symtom

Neurosonic har en direkt balanserande verkan på det autonoma nervsystemet, i synnerhet den sympatiska aktiviteten. I signalsubstansfunktionen sker positiva förändringar och nervbanorna som är i larmtillstånd lugnar sig. En stressad person somnar lättare och nattliga uppvaknanden som utlöser vakenhet minskar eller upphör helt.

Vibration påverkar stresslindring på många sätt

Med vibrationer balanseras det autonoma nervsystemets funktion och signalsubstansfunktionen börjar normaliseras. En stressad person somnar lättare och nattliga uppvaknanden som utlöser vakenhet minskar eller upphör helt. Kroppen lugnar sig och återhämtningsmekanismerna fungerar bättre. Effekten kan ses till exempel i att hjärtfrekvensen sjunker, hjärtfrekvensvariationen ökar, musklerna slappnar av, huvudvärk försvinner och tarmfunktionen normaliseras.

Behandlingen ”rensar tankarna” och ger effektiv avslappning samtidigt som den förbättrar vaksamheten. Ångest, rastlöshet och spänningar lindras, vilket förbättrar den mentala prestationsförmågan som i sin tur skapar utrymme för olika upplevelser och kreativitet.

Neurosonic har konstaterats ha fördelar till exempel vid arbetsstationer. Faktorerna som orsakar stress kanske inte förändras, men behandlingen ger dig extra flexibilitet för stresshanteringen och stressen kommer inte längre att påverka dig på samma sätt.

Lindring av stressrelaterad smärta

Smärta och värk kan vara ett resultat av muskelspänningar orsakade av långvarig stress och sömnbrist, liksom förändringar i det centrala nervsystemets funktion, vävnadscirkulationen och vätskecirkulationen. Stressrelaterad smärta kännetecknas av att det trots undersökningar kanske inte går att hitta en fysiologisk förklaring till den.

Vibrationer har visat sig ha en betydande effekt på blodcirkulationen i musklerna. Vibration slappnar av musklerna, förbättrar blodcirkulationen och syresättningen, vilket lindrar muskelvärk och oförklarlig smärta orsakad av stress.

Hur påverkar stress kroppen?

När kroppen utsätts för negativ stress under en längre period fungerar den inte längre normalt. Stress är alltid ett hot som sätter kroppen i det så kallade kamp eller flykt-tillståndet. Fysiologiskt innebär detta en överaktivering av HPA-axeln mellan hjärnan och binjurebarken. Kroppen producerar ständigt för mycket kortisol, som är vårt överlevnadshormon. Också adrenalinnivåerna är för höga. 

Fysisk stress kan orsaka diffus och oförklarlig psykofysisk smärta, magsymtom, sömnlöshet och ångest. Långvarig stress kan orsaka depression genom förändringar i signalsubstanserna, psykisk belastning och försämrad sömnkvalitet. Mestadels betraktas stress som ett psykiskt fenomen och vi tänker inte nödvändigtvis att stress till stor del är en fysiologisk obalans i kroppen. Kroppens viktigaste funktion är att upprätthålla liv och all aktivitet som hotar denna uppgift framkallar en stressreaktion som är annorlunda hos olika individer.

Kroppslig stress måste behandlas med kroppsliga metoder

För att besegra fysisk stress måste obalans i kroppen behandlas fysiologiskt. Att påverka denna genom tankeprocesser är ett mycket långsammare sätt, vilket beror på hjärnans struktur, främst på förbindelserna mellan det limbiska systemet och hjärnbarken och frontloberna i hjärnan. När kroppen lugnas genom yttre stimulering är det mycket lättare att förändra tankarna om stressfaktorer.

SÖMNKVALITET

Neurosonic_sininenaalto

Kunderfarenheter

Diffus eller oförklarlig smärta minskar eller försvinner

 Smärtan lindras eller försvinner

Ångestsymtom försvinner eller lindras

Känslan av spänd mage försvinner

Den fysiska upplevelsen av tryck minskar eller försvinner

 

En lättnadskänsla som beskrivs som befriande

Kroppens slappnar av, spänningen försvinner

Hjärnan känns klar och ofta skärps synförmågan

Arbetseffekten ökar

Bättre arbetsförmåga